Móng tay hình trăng khuyết

Một biến tấu độc đáo của kiểu vẽ móng Pháp chính là móng tay hình trăng khuyết. Bạn có thể tự thực hiện kiểu móng này tại nhà với các bước hướng dẫn sau.